« راهنما »

دستورالعمل مترجمان  در سایت ترنس کافه

 روند کار به این صورت است که وقتی کاربران فایلی را جهت واسپاری به سایت ارسال می کنند مترجمان می توانند فایل ها را ببینند و گزینه های قیمت و مدت زمان انجام کار را پر نمایند (فرم 1).  برای مثال 6 فایل در سایت جهت ترجمه قرار گرفته است (از فایل 568 تا 573) مترجمان می توانند بر روی هر کدام از این فایل ها کلیک کرده و محتوای آن را ببینند. پس از مشاهده، مترجم قیمت و زمان تحویل را برای فایل هایی که قصد ترجمه دارد پر می کند (به عنوان مثال یک مترجم تمایل دارد فایل 568 و 570 را ترجمه کند). این فرم برای کاربران ارسال می شود تا از بین پیشنهادهایی که از سوی مترجمان مختلف دریافت کرده اند یک پیشنهاد را انتخاب نمایند.

پس از اینکه کار ترجمه از سوی مترجم به پایان رسید از کاربر در خصوص میزان کیفیت و تحویل به موقع نظرخواهی می شود و بر این اساس امتیازی از 1 تا 10 به مترجم داده می شود. در واقع با این کار مهارت ترجمه ای مترجم بر اساس فاکتورهای مختلفی ارزش گذاری می شود. در هر پیشنهادی که مترجمان ارسال می کنند امتیازات هم همراه با قیمت و مدت زمانی که پیشنهاد داده اند به نمایش در می آید و همین امر باعث می شود که کاربران راحتتر بتوانند بر اساس معیارهای خود مترجم دلخواه را انتخاب نمایند. به این ترتیب این امتیازات در آینده کاری مترجمین بسیار اثرگذار خواهد بود چراکه کاربران، مترجمین را بر اساس کیفیت ترجمه، تحویل به موقع و در نهایت قیمت پیشنهادی آن ها بر خواهند گزید.

Telegram