« اخبار »

اعطای لوگوی ساماندهی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استارتاپ ترجمانیک

ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ایران وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئولیت تایید محتوای وبسایت های ایرانی را بر عهده دارد پس از ارزیابی زیر ساخت های سایت ترجمانیک و انجام تست های فنی و بررسی محتوای وبسایت، مجوز اطمینان و امنیت را صادر نمود و این استارتاپ موفق به دریافت نشان ساماندهی در تاریخ 1396/7/24 از طرف وزارت فرهنگ و راشاد اسلامی گردید.

Telegram