« اخبار »

فراهم شدن روند پرداخت وجه پس از دریافت ترجمه

به منظور افزایش اعتماد کاربران به این استارتاپ، هزینه کامل ترجمه در ابتدا دریافت نمی گردد. برای این کار می توانید به tarjomanic@ در تلگرام پیام داده تا پس از قیمت گذاری فایل، درصدی از وجه را به عنوان پیش پرداخت کارت به کارت نمایید. مابقی مبلغ را پس از دریافت ترجمه و رضایت از کار واریز میفرمایید.

همچنین کاربران گرامی می توانند فایل خود را در سایت آپلود نموده و بعد از دریافت پیشنهادات مختلف، یک پیشنهاد را انتخاب کرده و با واریز وجه، ترجمه خود را در زمان مقرر دریافت نمایند.

Telegram