« اخبار »

فراهم شدن روند پرداخت وجه پس از دریافت ترجمه

به منظور افزایش اعتماد کاربران به این استارتاپ، هزینه کامل ترجمه در ابتدا دریافت نمی گردد. برای این کار می توانید به tarjomanic@ در تلگرام پیام داده تا پس از قیمت گذاری فایل از طرف مترجمین، مقداری از وجه را به دلخواه خود، به عنوان پیش پرداخت کارت به کارت نمایید. مابقی وجه پس از دریافت ترجمه و رضایت شما از کار دریافت می شود.

همچنین می توانید فایل خود را در سایت آپلود کرده و بعد از دریافت پیشنهادات مختلف، یک پیشنهاد را انتخاب نمایید، اما وجه آن را پرداخت نکنید. برای واریز پیش پرداخت به tarjomanic@ در تلگرام پیام دهید و با ذکر کد سفارش و نام مترجم انتخاب شده، پیش پرداخت خود را واریز نمایید.

Telegram