« اخبار »

اختصاص یافتن یک صفحه اختصاصی برای هر مترجم

در این صفحه هر مترجم می تواند رزومه خود را جهت معرفی هرچه بهتر توانایی های خویش برای کاربران ارائه نماید. در پروفایل مترجمان همچنین امتیازاتی که هر مترجم از کاربران دریافت کرده است به نمایش در می آید. با کلیک بر تصویر پروفایل هر مترجم در صفحه اول وبسایت می توان وارد صفحه اختصاصی شد و اطلاعات کامل را در خصوص مهارت های ترجمه مشاهده نمود.

از اطلاعاتی که در این صفحه قابل مشاهده است می توان به معرفی توانایی های ترجمه ای از انگلیسی به فارسی و یا سایر زبان ها اشاره نمود تا کاربران را قادر سازد با بررسی صفحات و ارزیابی مهارت های مترجمان، کار خود را به شایسته ترین فرد بسپارند. در این صفحه کاربران می توانند به طور مستقیم با مترجم در ارتباط باشند و پروژه های خود را از این طریق نیز واسپاری کنند. در صفحه پروفایل همچنین اطلاعاتی در خصوص کل پیشنهاداتی که هر مترجم ارائه کرده است، پیشنهادات پذیرفته شده، پیشنهادات در انتظار و رد شده قابل نمایش است.

Telegram