« دستورالعمل مترجمان »

 

دستورالعمل مترجمان در سایت ترجمانیک

در ابتدا به تمامی مترجمان گرامی توصیه می شود برای دریافت پروژه های بیشتر جهت کار ترجمه وارد کانال زیر شوند

@tarjomanic_doc

روند کار به این صورت است که وقتی کاربران فایلی را جهت واسپاری به سایت ارسال می کنند مترجمان می توانند فایل ها را ببینند و گزینه های قیمت و مدت زمان انجام کار را پر نمایند. برای مثال 6 فایل در سایت جهت ترجمه قرار گرفته است مترجمان می توانند بر روی هر کدام از این فایل ها کلیک کرده و محتوای آن را ببینند. پس از مشاهده، مترجم قیمت و زمان تحویل را برای فایل هایی که قصد ترجمه دارد پر می نماید. این فرم برای کاربران ارسال می شود تا از بین پیشنهادهایی که از سوی مترجمان مختلف دریافت کرده اند یک پیشنهاد را انتخاب نمایند. کاربر ممکن است قبل از واریز وجه یک نمونه ترجمه از مترجم دریافت کند (در حد چهار یا پنج سطر از صفحه اول). اگر ترجمه مورد پسند کاربر باشد مبلغ را واریز میکند و از این زمان است که مترجم بایستی کار ترجمه را آغاز نماید. در صورتی که وجه واریز نشده باشد به هیچ عنوان اقدام به ترجمه نکنید (هر گاه وضعیت پرداخت به حالت پرداخت شده باشد می توانید کار ترجمه را آغاز نمائید).
در صورتی که مبلغ پرداخت شد وجه وارد حساب سایت می شود و هر وقت مترجم کار را تحویل دهد 24 ساعت بعد به صورت انتقال به شبا به حساب ایشان واریز می گردد (80 درصد درآمد برای مترجم و 20 درصد برای سایت است).

پس از اینکه کار ترجمه از سوی مترجم به پایان رسید از کاربر در خصوص میزان کیفیت و تحویل به موقع نظرخواهی می شود و بر این اساس امتیازی از 1 تا 10 به مترجم داده می شود. در واقع با این کار مهارت ترجمه ای مترجم بر اساس فاکتورهای مختلفی ارزش گذاری می شود. در هر پیشنهادی که مترجمان ارسال می کنند امتیازات هم همراه با قیمت و مدت زمانی که پیشنهاد داده اند به نمایش در می آید و همین امر باعث می شود که کاربران راحتتر بتوانند بر اساس معیارهای خود مترجم دلخواه را انتخاب نمایند. به این ترتیب این امتیازات در آینده کاری مترجمین بسیار اثرگذار خواهد بود چراکه کاربران، مترجمین را بر اساس کیفیت ترجمه، تحویل به موقع و در نهایت قیمت پیشنهادی آن ها بر خواهند گزید.

سوالات مترجم ها:
اگر فایلی را از کانال تلگرام انتخاب کنیم روند کار به چه صورت می باشد؟

در این صورت، ابتدا قیمت ترجمه کل فایل از مترجم پرسیده می شود. در صورت توافق، از مترجم خواسته می شود که یک نمونه ترجمه در حد چند سطر ترجمه نماید تا برای سفارش دهنده ارسال شود. در صورتی که ترجمه شما مورد قبول باشد سفارش دهنده وجه را پرداخت می نماید. وجه به حساب سایت واریز می شود. پس از آماده شدن ترجمه وجه به حساب مترجم واریز می گردد. البته واریز وجه می تواند به صورت صفحه ای (پس از آماده شدن هر صفحه وجه مربوطه پرداخت شود) و یا فصلی هم انجام می شود هر گونه مترجم خواهان باشد.
  در سفارش هایی که در سایت ثبت می شوند و پیشنهاد شما در سایت پذیرفته می شود، پرداخت وجه تنها پس از تکمیل کل فایل انجام می شود اما در روش تلگرامی به همان صورتی است که در پاراگراف بالا ذکر شد.

Telegram