« شرایط عضویت »

سایت ترجمانیک یکی از سایت های پر رونق و محبوب برای کار پاره وقت ترجمه است. این سایت با دارا بودن کاربران بالا و برخوردار بودن از مقبولیت عمومی، می تواند محیط کار پویایی برای مترجمین باشد. اولویت اصلی برای عضویت مترجمان در سایت ترجمانیک، برخوردار بودن از مهارت ترجمه و تسلط بالا به مفاهیم رشته تخصصی می باشد. در این سایت مترجمان بر اساس امتیازاتی که از طرف کاربران دریافت می کنند ارزش گذاری می شوند. بنابراین مهارت ترجمه تاثیر قابل ملاحظه ای در آینده کاری مترجم دارد.

Telegram