« امیر حسنی نژاد »

امیر حسنی نژاد

کد مترجم : 347

امیر حسنی نژاد

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 0

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 0

رد شده : 0

زبان های تخصصی :
انگلیسی به فارسی
زمینه های تخصصی :
مهندسی عمران

رزومه :

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه - دانشگاه آزاد تهران جنوب

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram