« رضا خسروی »

رضا خسروی

کد مترجم : 350

رضا خسروی

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 0

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 0

رد شده : 0

زبان های تخصصی :
انگلیسی به فارسی
زمینه های تخصصی :
مهندسی کشاورزیدامپزشکی

رزومه :

کارشناسی ارشد تغذیه دام از دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی دکتری تغذیه دام دانشگاه صنعتی اصفهان، رتبه یک کنکور دکتری 1396 علوم دامی، رتبه یک مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان، رتبه دو مصاحبه دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، رتبه 30 کارشناسی ارشد علوم دامی

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram