« حسین محسنی »

حسین محسنی

کد مترجم : 426

حسین محسنی

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 0

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 0

رد شده : 0

زبان های تخصصی :
فارسی به انگیسی
زمینه های تخصصی :
روانشناسیهنرحسابداریمدیریتعلوم اقتصادیعلوم انسانی

رزومه :

سوابق شغلی همکاری به عنوان استاد مدعو در دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. همکاری به عنوان مدرس مدعو در خانه فرهنگ امور شهدا و ایثارگر معاونت دانشجویی و فرهنگی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران. همکاری به عنوان مدرس مدعو در مرکز جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. همکاری به عنوان دستیار پژوهشی دکتر امیر علی نجومیان، دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران. همکاری به عنوان مترجم همزمان انگلیسی و فارسی در کارگاه آموزشی درس‌هایی از تجارب اصلاحات آب استرالیا، شرکت ملی مدیریت منابع آب ایران، تهران، ایران. همکاری به عنوان مترجم همزمان فارسی، هندی و انگلیسی در بیست و سومین نمایشگاه صنایع و مواد غذایی برای شرکت آوازه، تهران، ایران. همکاری به عنوان مترجم همزمان (زبان های انگلیسی و فارسی) در دومین کارگاه آموزشی منطقه ای مهاجرت قانونی، مهاجرت کارگری و انسجام اجتماعی؛ اجرا شده توسط فرایند بوداپست و معاهده مهاجرتی جاده ابریشم در مرکز اکو، تهران، ایران. همکاری به عنوان مترجم همزمان (زبان های انگلیسی و فارسی) در سومین کارگاه آموزشی منطقه ای مهاجرت قانونی، مهاجرت کارگری و انسجام اجتماعی؛ اجرا شده توسط فرایند بوداپست و معاهده مهاجرتی جاده ابریشم در دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران. همکاری به عنوان مترجم همزمان (زبان های انگلیسی و فارسی) و سرپرستی مترجمین در اولین کارگاه تخصصی سومین فاز همکاری های اکو-یونیدو در زمینه ظرفیت سازی تجاری. همکاری به عنوان مترجم همزمان (زبان های هندی، فارسی، اردو، انگلیسی) با کنسول گری هندوستان و نمایشگاه نساجی هندوستان در هتل استقلال پارسیان، تهران، ایران. همکاری به عنوان مترجم فارسی-انگلیسی مقالات ISI با موسسه علمی پزوهشی نورباران اندیشه، قم، ایران. همکاری به عنوان مترجم فارسی-انگلیسی مقالات ISI با شرکت مدیران ایده پرداز، تهران، ایران. همکاری به عنوان مترجم فارسی-انگلیسی مقالات ISI با شرکت پندار اندیش رهپو، شیراز، ایران. همکاری به عنوان مترجم فارسی به انگلیسی موسسه علمی-تخصصی رادان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. همکاری به عنوان مترجم فارسی-انگلیسی  مقالات علمی-پزوهشی اولین همایش ایران-قزاقستان و همایش هزاره ناصر خسرو در دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. همکاری به عنوان مترجم مقالات پزشکی انگلیسی در شرکت سانوفی آونتیس گروپ، تهران، ایران. همکاری به عنوان مترجم فارسی به انگلیسی کاتالوگ های کتب ارائه شده در نمایشگاه های بین المللی مسکو، لندن و شیکاگو توسط انتشارات بین المللی الهدی، تهران، ایران. همکاری به عنوان مترجم فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی کاتالوگ های نمایشگاه میلان اکسپو، تحت راهبری معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهورس اسلامی ایران، تهران، ایران. همکاری با دارالترجمه های مختلف به صورت غیر رسمی. همکاری با ماهنامه های تجاری همانند "ماهنامه منزل". مترجم دانشجویی از سال های ابتدایی دوره کارشناسی

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram