« saere »

saere

کد مترجم : 447

saere

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 5

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 3

رد شده : 2

زبان های تخصصی :
انگلیسی به فارسی
زمینه های تخصصی :
روانشناسیدامپزشکیداروسازیهنرحقوقحسابداریمدیریتعلوم اقتصادیجغرافیا و برنامه ریزی علوم انسانیعلوم کامپیوترعلوم پزشکیتربیت بدنیمهندسی موادزیست شناسیشیلاتعلوم پایهشیمیمهندسی کشاورزیصنایع غذاییفنی و مهندسیمهندسی مکانیکمهندسی عمرانمهندسی صنایعمهندسی برق

رزومه :

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram