« مینا آفاقی »

مینا آفاقی

کد مترجم : 472

مینا آفاقی

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 0

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 0

رد شده : 0

زبان های تخصصی :
انگلیسی به فارسی
زمینه های تخصصی :
علوم کامپیوترعلوم پایهشیمی

رزومه :

همکارب در ترجمه کتب دانشگاهی ، ویرایش مقالات عمومی و تخصصی

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram