« رامین شاه بهرامی »

رامین شاه بهرامی

کد مترجم : 508

رامین شاه بهرامی

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 2

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 0

رد شده : 2

زبان های تخصصی :
انگلیسی به فارسیفارسی به انگیسی
زمینه های تخصصی :
روانشناسیدامپزشکیداروسازیعلوم کامپیوترعلوم پزشکیمهندسی موادزیست شناسیعلوم پایهشیمیمهندسی کشاورزیصنایع غذایی

رزومه :

Anoikis resistance and oncoviruses Human T-lymphotropic virus 1 (HTLV-1) pathogenesis: A systems virology study

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram