« علیرضا احمدی »

علیرضا احمدی

کد مترجم : 51

علیرضا احمدی

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 5

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 5

رد شده : 0

زبان های تخصصی :
انگلیسی به فارسی
زمینه های تخصصی :
هنرحقوقحسابداریمدیریتعلوم اقتصادیجغرافیا و برنامه ریزی علوم انسانیتربیت بدنیمهندسی موادمهندسی صنایععلوم پایهمهندسی کشاورزیصنایع غذاییفنی و مهندسیمهندسی مکانیکمهندسی عمرانعلوم کامپیوتر

رزومه :

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram