« محسن شیرنژاد »

محسن شیرنژاد

کد مترجم : 553

محسن شیرنژاد

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 3

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 2

رد شده : 1

زبان های تخصصی :
ادیت مقاله انگلیسیانگلیسی به فارسی
زمینه های تخصصی :
مهندسی موادعلوم پایهفنی و مهندسیمهندسی مکانیکمهندسی عمرانمهندسی صنایعمهندسی برق

رزومه :

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram