« جواد ابراهیمیان »

جواد ابراهیمیان

کد مترجم : 554

جواد ابراهیمیان

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 4

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 4

رد شده : 0

زبان های تخصصی :
انگلیسی به فارسی
زمینه های تخصصی :
علوم پایهشیمی

رزومه :

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف تهران دکتری شیمی گرایش شیمی فیزیک دانشگاه کاشان زمینه های کاری: نانوتکنولوژی، بیوسنتز، فوتوکاتالیست، کاتالیست، 

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram