« سلیم »

سلیم

کد مترجم : 595

سلیم

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 3

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 1

رد شده : 2

زبان های تخصصی :
انگلیسی به فارسی
زمینه های تخصصی :
علوم کامپیوترعلوم پایهفنی و مهندسیمهندسی صنایع

رزومه :

کارشناس ارشد ریاضی کاربردی،گرایش تحقیق در عملیات

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram