« احسان گلستانی »

احسان گلستانی

کد مترجم : 630

احسان گلستانی

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 2

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 1

رد شده : 1

زبان های تخصصی :
ادیت مقاله انگلیسیانگلیسی به فارسیفارسی به انگیسی
زمینه های تخصصی :
روانشناسیهنرحقوقمدیریتعلوم اقتصادیعلوم انسانیزیست شناسیعلوم پایه

رزومه :

کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی و دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی ترجمه چندین کتاب و مقاله تخصصی در حوزه روانشناسی

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram