« علیرضا حقیقی »

علیرضا حقیقی

کد مترجم : 695

علیرضا حقیقی

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 10

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 7

رد شده : 3

زبان های تخصصی :
انگلیسی به فارسی
زمینه های تخصصی :
روانشناسیهنرحقوقحسابداریمدیریتعلوم اقتصادیجغرافیا و برنامه ریزی علوم انسانیعلوم کامپیوترتربیت بدنیمهندسی موادزیست شناسیشیلاتعلوم پایهشیمیمهندسی کشاورزیصنایع غذاییفنی و مهندسیمهندسی مکانیکمهندسی عمرانمهندسی صنایعمهندسی برق

رزومه :

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram