« سهیلا اسپنانی »

سهیلا اسپنانی

کد مترجم : 725

سهیلا اسپنانی

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 2

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 2

رد شده : 0

زبان های تخصصی :
انگلیسی به فارسی
زمینه های تخصصی :
زیست شناسیشیمیمهندسی کشاورزیصنایع غذایی

رزومه :

دانشجو دکتری ژنتیک بیومتری/ دانشگاه صنعتی اصفهان

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram