« مهرداد حسن نژاد »

مهرداد حسن نژاد

کد مترجم : 743

مهرداد حسن نژاد

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 1

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 1

رد شده : 0

زبان های تخصصی :
انگلیسی به فارسی
زمینه های تخصصی :
مدیریتعلوم کامپیوترتربیت بدنیعلوم پایهفنی و مهندسی

رزومه :

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram