« آرش مهجوری رحیم آبادی »

آرش مهجوری رحیم آبادی

کد مترجم : 745

آرش مهجوری رحیم آبادی

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 0

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 0

رد شده : 0

زبان های تخصصی :
ادیت مقاله انگلیسیانگلیسی به فارسیفارسی به انگیسی
زمینه های تخصصی :
دامپزشکیداروسازیعلوم پزشکیزیست شناسیشیلاتمهندسی کشاورزیصنایع غذایی

رزومه :

آشنایی با روند ترجمه با انجام پروژه ترجمه کتاب در شبکه پژوهشگران پدافند آجا، آشنایی با روش تحقیق با انجام طرح در ستاد زیست فناوری، صندوق حمایت از پژوهشگران، سازمان انرژی اتمی، شبکه پژوهشگران پدافند آجا و دانشگاه علوم پزشکی ارتش، ترجمه کتاب های علمی تخصصی، ترجمه مقالات علمی تخصصی، ترجمه کتاب تخصصی در زمینه طرح پژوهشی ستاد زیست فناوری، ترجمه کتاب تخصصی در زمینه طرح پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، مجری پروژه ترجمه در شبکه پژوهشگران پدافند آجا، عنوان کتاب های ترجمه شده: راهکار ابولا: اپیدمی بیماری ویروس ابولا و ماربورگ Ebola strategy: Ebola and Marburg virus disease epidemics، کشاورزی مولکولی در گیاهان Molecular farming in plants

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram