« مهشید مسلمی »

مهشید مسلمی

کد مترجم : 772

مهشید مسلمی

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 4

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 4

رد شده : 0

زبان های تخصصی :
انگلیسی به فارسی
زمینه های تخصصی :
مدیریتعلوم اقتصادیعلوم انسانی

رزومه :

دارای مدرک ارشد رشته مدیریت بازرگانی ، مسلط به لغات تخصصی رشته های علوم انسانی و مدیریت، ترجمه انواع پایان نامه و مقاله های تخصصی رشته مدیریت بازرگانی

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram