« احسان »

احسان

کد مترجم : 821

احسان

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 0

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 0

رد شده : 0

زبان های تخصصی :
انگلیسی به فارسی
زمینه های تخصصی :
دامپزشکیعلوم پزشکیزیست شناسی

رزومه :

لیسانس زیست شناسی و کارشناسی ارشد ژنتیک

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram