« امیر فهیمی ثابت »

امیر فهیمی ثابت

کد مترجم : 835

امیر فهیمی ثابت

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 6

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 6

رد شده : 0

زبان های تخصصی :
انگلیسی به فارسی
زمینه های تخصصی :
مدیریتعلوم انسانیعلوم کامپیوتر

رزومه :

کارشناس مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل، دانشجوی سال آخر دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی متخصص مسائل بانکی در حوزه بین الملل مترجم آزاد

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram