« علی قلاوند »

علی قلاوند

کد مترجم : 877

علی قلاوند

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 0

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 0

رد شده : 0

زبان های تخصصی :
انگلیسی به فارسی
زمینه های تخصصی :
روانشناسیمدیریتعلوم اقتصادیعلوم پزشکیتربیت بدنیمهندسی موادزیست شناسیشیمیفنی و مهندسیمهندسی مکانیک

رزومه :

مهندسی نفت در مقطع کارشناسی --- کارشناسی ارشد مهندسی شیمی --- سابقه همکاری با سایت ها و گروه های ترجمه ترجمه متون عمومی و تخصصی رشته های مهندسی شیمی ، مکانیک ، مواد ، زیست و ...

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram