« سهیلا کریم بیگی »

سهیلا کریم بیگی

کد مترجم : 915

سهیلا کریم بیگی

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 1

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 1

رد شده : 0

زبان های تخصصی :
انگلیسی به فارسی
زمینه های تخصصی :
روانشناسیمدیریتعلوم اقتصادیعلوم انسانیشیلات

رزومه :

‌۱-کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال ۲-گذراندن دوره ی ویراستاری در مرکز نشردانشگاهی ۳-سابقه ترجمه در سازمان صنایع کوچک ۴-سابقه ترجمه در دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف ۵-ترجمه پروژه پرورش ماهیان خاویاری ۶-همکاری با واژه نامه فلسفی دکتر فرهادی

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram