« غزاله زرگری »

غزاله زرگری

کد مترجم : 920

غزاله زرگری

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 1

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 1

رد شده : 0

زبان های تخصصی :
انگلیسی به فارسیفارسی به انگیسی
زمینه های تخصصی :
روانشناسیداروسازیحقوقمدیریتجغرافیا و برنامه ریزی علوم انسانیعلوم پزشکیتربیت بدنیعلوم پایه

رزومه :

مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و سابقه ۵ سال (از سال ۹۴) ترجمه در زمینه متون تخصصی و غیرتخصصی.

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram