« پرستو کلهری »

پرستو کلهری

کد مترجم : 928

پرستو کلهری

امتیاز :

مجموع : 0   از  0

فعالیت ها :

کل پیشنهادات : 0

پذیرفته شده : 0

در انتظار : 0

رد شده : 0

زبان های تخصصی :
انگلیسی به فارسی
زمینه های تخصصی :
روانشناسیدامپزشکیداروسازیعلوم پزشکیتربیت بدنیزیست شناسیعلوم پایهشیمی

رزومه :

لیسانس زیست شناسی از دانشگاه گلستان
فوق لیسانس فیزیولوژی از دانشگاه مازندران
با سابقه ی ترجمه تخصصی

ارتباط با مترجم :

(پاسخ مترجم به ایمیل شما ارسال می شود. در صورت عدم دریافت ایمیل در اینباکس، بخش اسپم را نیز چک نمایید.)
Telegram