استارتاپ ترجمانیک با هدف ارائه خدمات ترجمه مقاله و همچنین کارهای ویراستاری برای جامعه دانشگاهی در شهریور 1396 کار خود را آغاز کرد و در طول فعالیت خود توانست به کمک مترجمین توانا خدمات ارزنده ای را به جامعه دانشگاهی ارائه نماید.
در دی ماه 1400 مدیریت و فعالیت سایت تغییر کرد و با توجه به نیاز جامعه، فعالیت گسترده تری به حوزه خدمات سایت افزوده شد.